Naturreservat Agnäs

Adress: Agnäs naturreservat, 342 30 Alvesta Visa karta

Adress: Agnäs naturreservat, 342 30 Alvesta

Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del.

Reservatet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen. I Agnäs naturreservat häckar flera fågelarter såsom storlom, fisktärna och fiskgjuse. I lövskogen häckar bl.a. bivråk, skogsduva, stenknäck och mindre flugsnappare. Här finns också flera ovanliga svampar och lavar som trivs i gamla träd och död ved liksom sällsynta insekter som t.ex bokblombocken.

Visa mer

Om denna aktivitet